Ontwerpproces

Het ontwerpproces in de praktijk gaat in op de creatieve en technische processen die leiden tot het ontstaan van succesvolle en innovatieve producten. Hoewel producten erg van elkaar kunnen verschillen, is er een algemene structuur in de manier waarop ze tot stand komen. Schematisch wordt hier het proces getoond zoals het bij Studio Mango gehanteerd wordt.

Zoals met de meeste zaken is een goed begin het halve werk, bij productontwikkeling is een grondig vooronderzoek voordat er ook maar één schets gemaakt wordt cruciaal. Wat wordt er in dit onderzoek bepaald?

  • Wat is het merk waarvoor ontworpen wordt en wat is het DNA van dit merk?
  • Wat moet er met het nieuw te ontwikkelen product bereikt gaan worden?
  • Zijn er soortgelijke producten van concurrenten en hoe verhouden deze zich in de markt?
  • Zijn er patenten die restricties leggen op het te ontwikkelen product?
  • Regelgeving, welke normen en punten hieruit zijn relevant?
  • Trends in de markt en hoe kan het te ontwikkelen product gepositioneerd worden?
  • Zijn er recente technologische ontwikkelingen van belang?
  • Wat zijn de productiecapaciteiten van de klant (in-house produceren).
  • Ergonomie en bedieningsgemak van het te ontwikkelen product.
  • Prijs, wat mag een product gaan kosten en is dit realiseerbaar?

Pas na het beantwoorden van deze vraagstukken wordt een Plan van Eisen opgesteld waaraan het te ontwerpen product moet voldoen. Hieruit volgen de conceptontwikkeling, schetsontwerpen, ontwerp voorstel, technische detaillering en uiteindelijk de prototypes en 0-serie.

Zie ook onze voorbeeld case:

Nursing Bed design & engineering engineering, design, prototype & production   |  Eneco NRGSPOT charging station for electric cars project-management, engineering, prototype, design, production & CE testing

 

Image Description